BIM & Revit

BIM

Met BIM (Building Information Modeling) bespaart u niet alleen tijd, maar ook onnodige  kosten. BIM helpt u om de prestaties van het gebouw in kaart te brengen en visualiseert op overzichtelijke wijze de gevolgen van de veranderingen in het ontwerp. Tot slot worden kostbare fouten geminimaliseerd doordat er op eenvoudige wijze nauwkeurigere kostenramingen gemaakt worden. Alle veranderingen die u aanbrengt in het ontwerp worden automatisch bijgewerkt in uw berekeningsgegevens en documentatie. Hierdoor zijn uw ontwerpen en calculaties altijd gecoördineerd, consistent en compleet.

WAAROM BIM?

  • Samen werken aan één 3D model;
  • Betere afstemming;
  • Geen dubbel werk;
  • Minder faalkosten;
  • Slim rekenen en tekenen.

Revit package aanvragen