Uponor pers U-muurplaten en armaturen aansluiting
31 January 2014
Komfort vloerverwarmingsverdelers standaard met energiezuinige pomp
31 January 2014

Delta Warmtemetersets

In de nieuwe Warmtewet staat geschreven dat het energieverbruik van iedere individuele installatie afzonderlijk gemeten dient te worden. Dit heeft Nathan Import/Export doen besluiten om warmtemetersets van Delta Systemtechnik op te nemen in haar assortiment. Met deze warmtemeters, die in alle Delta distributie-units ingebouwd kunnen worden, kan op nauwkeurige wijze het energieverbruik voor verwarming en warm tapwater van een individuele installatie gemeten worden. In plaats van gemiddelde inschattingen, zal voortaan het energieverbruik van de installatie per gebruiker exact berekend kunnen worden.